Гэпилийн ГАНХУЯГ

Мэргэжил: Нефрологи-Гемодиализийн эмч

Боловсрол: Анагаах Ухааны Их сургууль, 1994 он

Зэрэг:

  • Анагаах ухааны доктор,
  • Клиникийн профессор,
  • Монгол улсын Тэргүүлэх зэргийн эмч

Туршлага: Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлэг, 20 жил

Бүтээл:

  • 2002 онд Архаг гломерулонефритийн сувилал эмчилгээ, гэдсэн диализ эмчилгээний үр дүнг судалсан нь сэдвээр АУ-ы магистр
  • 2013 онд Хронодиализ бүхий бөөрний архаг дутагдлын Кальци, фосфорын солилцооны өөрчлөлт сэдвээр АУ-ы доктор,
  • Москва хотын Эрүүл мэнд – эрүү нүүр судлалын Их сургууль

Гишүүнчлэл: Монголын бөөрний эмч нарын холбооны гишүүн

Хэл: Монгол, Орос, Англи