Кобаши Юуко

Мэргэжил: Дүрс оношилгооны эмч

Боловсрол:

Зэрэг:

Туршлага:

Бүтээл:

Гишүүнчлэл:

Хэл: