Сейтмуратын БОТА

Мэргэжил: Зүрх судасны эмч

Боловсрол:

  • Анагаах ухааны их сургууль,
  • Зүрх судасны эмчийн мэрэгжил олгох курс
  • Зүрх судасны эхо оношлогооны эмчийн мэрэгжил олгох курс

Туршлага: Дотор, зүрх судасны эмчээр – 2000 оноос

Хэл: Казак, Монгол, Орос, Англи