Баярбаатарын ЗУЛЧИМЭГ

Мэргэжил: Мэдрэлийн эмч, хүүхдийн мэдрэлийн эмч, эмнэлзүйн нейрофизиологич

Боловсрол: Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль

Туршлага: УБТЗ Төв эмнэлэгт мэдрэлийн их эмч

Гишүүнчлэл: Монголын мэдрэлийн эмч нарын нийгэмлэгийн гишүүн

Хэл: Монгол, Англи, Орос