Фүкүда Такүми

Мэргэжил: Дүрс оношилгоо, тоног төхөөрөмжийн инженер

Боловсрол:

Туршлага:

Хэл: