Дамчаагийн БААСАНЖАВ

Мэргэжил: Мэдрэлийн зөвлөх эмч

Боловсрол: ЗХУ-ын Анагаах ухааны академи

Зэрэг: Шинжлэх ухааны доктор

Туршлага:

  • Анагаах ухааны хүрээлэнд төслийн удирдагч, ЭШТА – 25 жил
  • Анагаах ухааны хүрээлэнд секторын эрхлэгч, төслийн удирдагч – 40 жил

Бүтээл:

  • Тархинд цус харвалтын анатомийн байрлал, голомтын байрлал, судасны зарим өвчний хамаарал – 2008 он
  • Тархины харвалтыг хүн амын дунд бууруулах идэвхтэй хяналт эмчилгээний арга (загвар)
  • Монгол орны нөхцөлд тархины харвалтыг үүсгэх өндөр халгаат хүчин зүйлсийг тогтоож, тархины харвалтын хүн амын дунд бууруулах – 2008 он
  • Тархины судасны эмгэгийн зарим хэлбэрийн үед тархины биоцахилгаан идэвхжлийн өөрчлөлтүүд тэдгээрийн оношийн холбогдол
  • Монгол орны хүн амын дунд тархины судасны эмгэгийн клиник- эпидемиологи – 1993 он
  • Настан хүн амын дунд тохиолдох өвчлөл, удамшлын эмгэгүүдийн талаар зэрэг бусад олон бүтээлүүд

Гишүүнчлэл: Монголын Мэдрэлийн эмч нарын нийгэмлэгийн тэргүүн

Хэл: Монгол, Орос, Англи