Үйлчилгээ

Эмчийн үзлэг зөвлөгөө

 • Дотор
 • Бөөр
 • Зүрх судас
 • Хүүхэд
 • Эмэгтэйчүүд
 • Мэдрэл, сэргээн засах
 • Шүд
 • Арьс, гоо засал

Зөвлөх эмч нарын үзлэг зөвлөгөө

 • Хоол боловсруулах эрхтэн систем
 • Элэг цөс
 • Зүрх судас
 • Мэдрэл
 • Гэмтэл согог

Урьдчилан сэргийлэх багц шинжилгээ

 • Хувь хүний багц
 • Байгууллагын багц
 • Нарийвчилсан багц

Лабораторийн оношлогоо

 • Цусны ерөнхий шинжилгээ
 • Шээсний ерөнхий шинжилгээ
 • Цусны биохимийн шинжилгээ
 • Иммунологийн шинжилгээ
 • Нэн шаардлагатай тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр эмнэлгийн нарийн шинжилгээг Япон улсын Фүкүяма төв лабораторит илгээж онош тодруулна.

Үйл оношлогоо

 • Зүрхний цахилгаан бичлэг
 • Амьсгалын багтаамж
 • Тархины цахилгаан бичлэг
 • Ультралайн аппаратаар оношлох

Дүрс оношлогоо

 • Хэт авиа – 3D/4D Sono Scape-S40
 • Дижитал рентген – 20 KW High Frequency mobile X-RAY unit YSX0508
 • Уян дуран -OLYMPUS Evis Lucera CV-260, CLV-260
 • Компьютерт томографи – 64 зүсэлтийн нарийвчлалтай TOSHIBA Aquilion-64

Эмчилгээ

 • Өдрийн эмчилгээ
 • Гемодиализ
 • Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг
 • Ультралайн (Ultralign G2) аппаратаар хийх нуруу дагасан мэдрэл, яс, булчингийн өвдөлтийн эмчилгээ

Эрүүл мэндийн зуучлал, аялал жуулчлал

 • Япон улсад эрүүл мэндийн оношлогоо, эмчилгээнд тус улс дахь төлөөлөгчийн газраар дамжуулан зуучлах үйлчилгээ
 • Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал зохион байгуулах үйлчилгээ