ШҮДНИЙ КАБИНЕТ

1. Бүх насныханд шүдний оношлогоо, эмчилгээ

  · Аман дотор байрлалтай уйланхай авах
  · Шүдний гаралтай ясны хальсны идээт үрэвсэл нээх
  · Шүдэнд чиг тавих
  · Аман дотор байрлалтай шарханд анхдагч цэгцэлгээ буюу эмчилгээ хийх (үүнд шарх гэмтэд оёдол тавих орно)
  · Шүдний рентген зураг авах 

2. Амбулаторийн жижиг мэс ажилбарууд

  · Хагас болон бүрэн саатсан агт араа авах
  · Илүү болон буруу байрлалтай шүд авах
  · Шүдний сурвалжийн орой тайрах
  · Хэл, уруулын богино хөвч уртасгах буюу сунгах 

3. Хиймэл шүд, шүдэлбэр хийх

  · Авагддаг хиймэл шүд , шүдэлбэр хийх
  · Авагддаггүй хиймэл шүд , шүдэлбэр хийх
  · Шүдний ёзоор ээр шүд залгах 

Онцлог давуу талууд:

  · Үйлчилгээни тав тухтай орчин
  · Рентген зураг авах өрөө
 · Сувгийн эмчилгээнд нэг удаагийн багаж (эндодонтын) хэрэглэж халдвар хамгааллыг өндөр түвшинд сахина