ХҮҮХДИЙН КАБИНЕТ

0-16 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоо

Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт, оюун ухаан, сэтгэхүйн хөгжлийг үнэлгээ, зөвөлгөө

Онцлог давуу тал:

Хүүхдэд ээлтэй, тав тухтай орчин