Эмэгтэйчүүд

Эмэгтэйчүүдийн үрэвслэт өвчний үзлэг, оношлогоо, шинжилгээ, эмчилгээ

Шинжилгээ

· Арчдасын шинжилгээ
· Биопси
· Эсийн шинжилгээ

Эмчилгээ

· Эмийн эмчилгээ
· Хэсэг газрын эмчилгээ

Жижиг мэс ажилбарууд

· Ургацаг авах
· Буглаа нээж эмчлэх
· Умайн хүзүүний шархлаа түлэх эмчилгээ

  • Жирэмслэлтээс сэргийлэх ерөндөг, суулгац тавих
  • Сарын тэмдгийн хямралын үеийн оношлогоо, эмчилгээ, зөвөлгөө
  • Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд зөвөлгөө, сургалт өгөх

Онцлог давуу талууд:

  • Эрүүл эхээс эрүүл хүүхэд төрнө гэсэн зарчмыг үндэслэн эмэгтэйчүүд эхчүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг цогцоор хүргэхийг зорьж байна.
  • Нэг удаагийн багаж хэрэгсэл хэрэглэж халдвар хамгааллыг өндөр түвшинд сахиж байна.