Эмийн сан

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн, баталгаатай эм тариа эмнэлгийн хэрэгслээр хангаж байна. Мөн Япон улсаас ердийн болон улсын хэмжээнд нэн шаардлагатай эмийн жагсаалтад орсон эм бэлдмэлийг нийлүүлэх (импортлох) зорилго төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.