Кофе шоп

Үйлчлүүлэгчдийнхээ өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж эмнэлгийнхээ хүлээлгийн танхимд кофе шоп болон Wifi орчин бүрдүүллээ.